Khangthinh.vn

0

Hiện chưa có sản phẩm

Tổng tiền:

Cách xác định mức lệ phí trước bạ cho xe máy từng qua sử dụng

Lệ phí trước bạ cho phương tiện đã được quy định trong Thông tư số 20/2019/TT-BTC và Thông tư số 301/2016/TT-BTC và được điều chỉnh và bổ sung bởi Thông tư số 301/2016/TT-BTC

 

Việc xác định lệ phí trước bạ cho phương tiện đã được quy định trong Thông tư số 20/2019/TT-BTC và Thông tư số 301/2016/TT-BTC và được điều chỉnh và bổ sung bởi Thông tư số 301/2016/TT-BTC. Nhiều bạn thắc mắc về mức lệ phí trước bạ cho xe máy đã qua sử dụng như thế nào. Khang Thịnh sẽ giúp các bạn tìm hiểu kỹ hơn trong bài viết sau.

Lệ phí trước bạ cho xe máy đã trải qua sử dụng 

Lệ phí trước bạ được xác định đối với xe máy đã trải qua sử dụng như sau:

Mức trước bạ = Giá trị tính thuế * Tỷ lệ tính thuế

1. Giá trị tính thuế

Giá trị tính thuế = Giá trị tài sản mới theo khung * Tỷ lệ còn lại

(Trong đó: Tỷ lệ còn lại sẽ phụ thuộc vào việc tài sản sử dụng, nếu tài sản sử dụng càng lâu thì Tỷ lệ sẽ càng thấp)

Theo quy định tại: Điểm d khoản 3 điều 3 số 301/2016/TT-BTC được sửa đổi tại Thông tư số 20/2019/TT-BTC như sau:

Với các tài sản đã qua sử dụng nằm trong danh sách chịu lệ phí trước bạ (trừ nhà, đất và tài sản nhập khẩu lần đầu được đăng ký sở hữu với giá trị lệ phí trước bạ dựa trên cơ sở dữ liệu cho tài sản nhập khẩu, như quy định tại khoản 1 Điều 1 của Nghị định số 20/2019/NĐ-CP ngày 21 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ), giá trị lệ phí trước bạ sẽ được tính dựa trên giá trị còn lại của tài sản phụ thuộc vào thời gian đã sử dụng.

 

Giá trị còn lại của tài sản = Giá trị tài sản mới *  tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của tài sản

Trong đó:

Tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của tài sản trước bạ được xác định như sau:

  • Tài sản mới: 100%.
  • Tài sản đã sử dụng trong vòng 1 năm: 90%
  • Tài sản đã sử dụng từ trên 1 năm đến 3 năm: 70%
  • Tài sản đã sử dụng từ trên 3 năm đến 6 năm: 50%
  • Tài sản đã sử dụng từ trên 6 năm đến 10 năm: 30%
  • Tài sản đã qua sử dụng trên 10 năm: 20%

2. Tỷ lệ tính thuế

Tỷ lệ tính thuế theo khoản 4 điều 4 thông tư số 301/2016/TT-BTC được xác định:

Đối với xe máy mức thu là 2%. Riêng:

  1. Đối với xe máy của cá nhân hoặc tổ chức tại các thành phố trực thuộc Trung ương hoặc thành phố thuộc tỉnh, nơi Uỷ ban nhân dân tỉnh đặt trụ sở, có mức nộp lệ phí trước bạ lần đầu là 5%.
  2. Đối với xe máy đã nộp lệ phí trước bạ từ lần thứ 2 trở đi (nghĩa là xe máy đã được chủ sở hữu khai báo và nộp lệ phí trước bạ tại Việt Nam), mức thu lệ phí trước bạ sẽ là 1%.

Trong trường hợp chủ sở hữu đã khai báo và nộp lệ phí trước bạ cho xe máy với mức thu là 2%. Sau đó chuyển giao xe cho tổ chức hoặc cá nhân tại vùng địa bàn quy định tại điểm a, mức lệ phí trước bạ sẽ là 5%. Trong trường hợp xe đã nộp lệ phí trước bạ theo mức thu 5%, các lần chuyển nhượng tiếp theo sẽ nộp lệ phí trước bạ với mức thu là 1%.

Khi nào phải nộp lệ phí trước bạ?

Các tổ chức hoặc cá nhân sở hữu tài sản thuộc đối tượng chịu thuế phí trước bạ phải trả lệ phí này khi đăng ký quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng tài sản với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tuy nhiên, các trường hợp thuộc đối tượng được miễn thuế thì không cần phải trả.

 

Như vậy, qua bài viết này các bạn đã hiểu rõ hơn về cách xác định mức lệ phí trước bạ cho xe máy từng qua sử dụng. Nếu các bạn còn thắc mắc về vấn đề lệ phí trước bạ, hãy liên hệ với khangthinh.vn hoặc qua hotline để được tư vấn nhé.